La Junta es l'òrgan de govern de l'AMPA i es reuneix mensualment. Hi assisteixen de forma regular el/la president/a, els/les vicepresidents/es, el/la secretari/a i els vocals de les diferents comissions.

Integrants de la Junta directiva

Presidenta: Eugenia Broggi*
Vicepresidenta:
Anna Guimet*
Secretari: Enric Boluda*
Tresorer:
Mar Jorro*
Vocal Biblioteca: Miriam Vallvé
Vocal Delegats: Sira Palma
Vocal Escola de famílies: M. Angels Cortina
Vocal Extraescolars: Sandra Blanch
Vocal Festes: Anna Ayuso i Beatriz Fernández
Vocal Gegants: Glòria Bassegoda
Vocal Comunicació: Xavier Luri
Vocal Menjador: Pilar Latorre
Vocal Servei d’acollida: ---
Vocal Socialització: Avel·lina Ferrando


*Representants legals de l'AMPA escollits per l'Assemblea

Formulari de contacteRepresentants de l'AMPA en altres entitats i activitats

AMPAs Gràcia: Elvira Navarro

Comissió Escola SAFA-Claror: Mar de Bobes

Coordinador de Relacions exteriors : Francesc Salas

Coordinadora Sagrada Família Festa Major: Eva Giralt

Federació d'Ampes de Catalunya (FAPAC): Héctor Silveira

Patronat Fundació Claror: Francesc Salas

Temps de Barri Gràcia: Conchi Rey

Comissió SOS Escola pública: Montse Téllez

Comissió Camí Escolar: Montse Téllez